Tài khoản giao dịch

1.Tài khoản Vietcombank :

Chủ TK: Trần Thanh Nhật,

STK : 0441000661843, Chi nhánh Lý Thường Kiệt - Quận Tân Bình, TPHCM2.Tài khoản Agribank :

Chủ TK: Trần Thanh Nhật,

STK : 1606205914240 , Chi nhánh An Phú - Quận Tân Bình , TPHCM
3.Tài khoản ACB :


Chủ TK : Trần Thanh Nhật ,

STK : 176630739 , Chi nhánh bảy hiền ( Tân Bình ) , TPHCM

Copyright © 2014 anie.vn - All rights reserved.

Phương thức thanh toán